Keine Investition

Tất cả chúng ta vẫn còn ở trường từ những bài học về kinh tế, hai thuật ngữ như vậy chắc chắn được gọi là sản xuất và dịch vụ. Bài viết này sẽ thảo luận về thuật ngữ thứ hai. Trong lĩnh vực này, mọi thứ khá đơn giản, nền kinh tế của khu vực càng phát triển, nó càng cần tất cả các loại dịch vụ. Ngành công nghiệp này không sản xuất bất cứ thứ gì, nó tập trung vào thị trường dịch vụ, nói cách khác là giúp đỡ người khác, giải quyết tất cả các vấn đề, hoặc đơn giản là làm cho cuộc sống thuận tiện hơn.

ĐọC Thêm