Kinh doanh ở Nga đang chết dần. Nó được nói thường xuyên như quảng cáo radio đang được phát. Và, thực sự, 70% doanh nghiệp không sống quá 3 năm. Nhưng hãy đánh giá tình hình một cách tỉnh táo. Chúng ta có tự giết anh ta không? Kinh doanh ở Nga đang chết dần. Nó được nói thường xuyên như quảng cáo radio đang được phát. Và, thực sự, 70% doanh nghiệp không sống quá 3 năm.

ĐọC Thêm