Tất cả chúng ta, tất nhiên, đã nghe về một người khổng lồ như Apple, nhưng không phải ai cũng biết rằng công ty này được thành lập trong nhà để xe. Và không chỉ vậy, nó không lạ khi có rất nhiều công ty nổi tiếng được thành lập, hiện đang chiếm vị trí hàng đầu trong lĩnh vực của họ. Như bạn có thể đoán, đó sẽ là về ý tưởng kinh doanh trong nhà để xe.

ĐọC Thêm