Cách tính lãi cho công thức cho vay - những điều bạn nên biết trước khi vay từ ngân hàng

Các chuyên gia tài chính nói có trách nhiệm rằng có những cách đặc biệt để tính lãi cho khoản vay, một công thức được sử dụng trong máy tính trực tuyến và để tính toán cá nhân, nhưng sẽ không thể hiển thị số tiền trả chính xác. Nó sẽ chỉ có sẵn tại thời điểm thanh lý hoàn toàn khoản nợ cho ngân hàng. Điều này là do có một danh sách các điểm ảnh hưởng đến số tiền thanh toán vượt mức và điều cơ bản nhất là thanh toán chậm của khoản thanh toán tiếp theo vào tài khoản ngân hàng. Công thức rất đơn giản, nợ càng nhanh, lãi càng thấp, vì số tiền này được tính trên số dư của khoản nợ.

Tuy nhiên, nếu bạn cần tính xấp xỉ số tiền lãi hàng năm cho một số tiền nhất định với điều kiện thanh toán không đổi kịp thời, ví dụ, để so sánh các đề nghị từ các ngân hàng khác nhau, điều này có thể được thực hiện theo hai cách, mà chúng tôi mô tả trong bài viết này. Theo các số liệu thu được là kết quả của tính toán, có thể quyết định đề xuất nào có lợi nhất.

Cách tính công thức tính lãi vay - tính lãi hàng năm

Để bắt đầu tính toán, bạn sẽ cần làm rõ số tiền cho vay, trong khoảng thời gian nào và tổng số tiền cho vay, bao gồm cả lãi suất. Bạn có thể thực hiện tính toán theo hai cách.

Phương pháp một

Nó được coi là rất đơn giản, nhưng đồng thời, chính xác nhất. Đối với ứng dụng sẽ cần bất kỳ PC và Microsoft Excel. Bạn có thể tạo lịch thanh toán chính xác bằng bảng tính. Một bảng được tạo với số lượng hàng, trong bao nhiêu tháng khoản vay được chia. Trong mỗi dòng, tổng số tiền thanh toán của cơ quan cho vay và số tiền lãi cho việc sử dụng vốn tín dụng được nhập vào. Dựa trên số dư của khoản nợ sẽ được tính tự động và số tiền lãi cho tháng tiếp theo. Ở cuối cột trong đó thanh toán lãi hàng tháng được hiển thị, số tiền thanh toán vượt mức cho toàn bộ thời gian tín dụng sẽ được hiển thị.

Hãy xem xét một ví dụ cụ thể về cách tính lãi hàng năm cho khoản vay bằng bảng Excel. Nếu khoản vay được thực hiện trong một năm với lãi suất 16, ví dụ: 10 000 rúp, thì kế hoạch thanh toán sẽ được tổng hợp trong bảng sau:

Tháng

Cơ quan cho vay

Thanh toán vượt mức

1

10 000

132

2

9 034,7

119

3

8 082,4

106

4

7 143,1

94

5

6 215,8

82

6

5 300,5

70

7

4 397,2

58

8

3 505,9

46

9

2 626,6

35

10

1 758,3

23

11

902

12

12

56,7

0,7

Tổng tiền lãi

777,7

Trong trường hợp này, con số thanh toán hàng tháng được tính bằng cách chia số tiền cho vay cho số tháng tín dụng. Dựa trên công thức đi: 10 000: 12 = 833.3 rúp.

Để tìm ra cách tính lãi cho khoản vay, công thức được áp dụng như sau: (phần còn lại của cơ quan cho vay * lãi suất * ngày trong tháng) / (365 * 100%). Nếu chúng ta tính lãi theo ví dụ của mình, chúng ta sẽ nhận được con số sau:

(10 000 * 16% * 30 ngày) / (365 * 100%) = 132 rúp.

Sau đó, chúng tôi khấu trừ khoản thanh toán chính từ số tiền cho vay và tính lãi cho tháng tiếp theo sử dụng cùng một công thức. Và như vậy trong tất cả 12 tháng.

Cách thứ hai

Nếu bạn đang ở trong một ngân hàng và muốn tìm hiểu xem việc vay tiền từ họ có mang lại lợi nhuận hay không, nhưng bạn không có máy tính trong tay, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công thức sau, sẽ hiển thị khoản thanh toán vượt mức cho toàn bộ thời gian sử dụng khoản vay.

Tổng tiền lãi = (số tiền cho vay * lãi suất (thời gian cho vay + 1)) / (24 * 100%)

Nếu, một lần nữa, tham khảo ví dụ của chúng tôi có được tính toán sau:

Tổng số tiền lãi = (10.000 * 16 (12 + 1)) / (24 * 100%) = 866,7 rúp.

Nếu bạn so sánh các phương pháp tính toán thứ nhất và thứ hai, thì tổng số tiền thanh toán vượt mức gần như giống nhau, vì vậy hãy chọn cho mình cách tính lãi hàng năm cho khoản vay.

Một số tính năng của tính toán

Đã nghiên cứu một số sắc thái của việc tính toán các khoản thanh toán cho các khoản vay, không khó để chọn tùy chọn phù hợp nhất cho bạn và cũng kiểm tra kỹ lịch thanh toán mà bạn nhận được tại ngân hàng. Cần lưu ý rằng mỗi ngân hàng sẽ tính toán số tiền thanh toán hàng tháng trên máy tính của mình, nhưng sẽ hữu ích cho bạn khi tìm hiểu công nghệ tính toán và kiểm tra nó. Gian lận là có thể, ngay cả khi nó là vô ý, bạn sẽ phải trả tất cả các khoản lãi hoặc phí hoa hồng ẩn, được thêm vào số tiền bắt buộc.

Ví dụ, bạn muốn mua thiết bị trong một ngôi nhà và vay 50 nghìn rúp từ ngân hàng cho các chi phí này. Khi người quản lý ngân hàng nhận được sự cho phép phát hành một khoản vay, thì đó là lúc bạn tìm ra số tiền thanh toán vượt mức mà ngân hàng sẽ yêu cầu để sử dụng tiền của mình, cũng như số tiền thanh toán hàng tháng, để tách ngay lập tức khỏi ngân sách gia đình. Nó sẽ ngay lập tức làm rõ lãi suất và lệnh trả nợ. Thanh toán có thể là niên kim hoặc phân biệt.

Trước tiên, hãy thử tính toán thanh toán hàng tháng và thanh toán vượt mức trên hệ thống thanh toán niên kim, được đặc trưng bởi cùng một lượng thanh toán hàng tháng trong toàn bộ thời gian cho vay. Bất kể hệ thống thanh toán, mỗi khoản thanh toán nợ bao gồm cả gốc và lãi cho khoản vay.

Vậy, ngân hàng đã cho bạn 50.000 rúp ở mức 16% mỗi năm trong 24 tháng, làm thế nào để tính lãi cho khoản vay? Công thức thanh toán hàng tháng rất đơn giản:

Thanh toán hàng tháng = (số tiền cho vay * hệ số% tỷ lệ / số khoản phí trong năm) /

(1-1 / (1+ hệ số% tỷ lệ / số khoản phí trong năm)trưởng thành * số lượng phí trong năm),

hệ số ở đâu % tỷ lệ = 0,16 (16% / 100%).

Bây giờ chúng tôi thay thế các giá trị của chúng tôi và nhận được:

Thanh toán hàng tháng = (50 000 * 0,16 / 12) / (1-1 / (1 + 0,16 / 12)2*12) = 500 / 0,21 = 2 381 rúp.

Đừng quên rằng khoản vay được phát hành trong 2 năm, nghĩa là các khoản thanh toán được nhân lên trong 24 tháng và chúng tôi nhận được: 2 381 * 24 = 57 143 rúp. Từ số tiền này, thật dễ dàng để tính toán khoản thanh toán vượt mức, là 57 143 - 50 000 = 7 143 rúp. Ngân hàng lấy số tiền này để sử dụng vốn tín dụng khi sử dụng hệ thống thanh toán niên kim.

Bản thân ngân hàng, sau khi xử lý khoản vay, phát hành một bảng cho người vay, nơi mọi thứ được sắp xếp rõ ràng, bắt đầu từ số tiền và ngày thanh toán, kết thúc bằng các khoản thanh toán lãi.

Bây giờ hãy xem xét hệ thống tích lũy của các khoản thanh toán khác biệt cho khoản thanh toán hàng tháng cho khoản vay. Hệ thống này dựa trên các khoản thanh toán hàng tháng khác nhau làm giảm tuổi thọ của khoản nợ. Đồng thời, số tiền thanh lý nợ gốc là không thể thay đổi, chỉ thanh toán thay đổi lãi suất, bởi vì nó phụ thuộc vào số tiền còn lại của các khoản vay.

Thanh toán hàng tháng = cơ quan cho vay / thời hạn mà khoản vay được đưa ra * số lần thanh toán hàng năm;

sau khi thay thế dữ liệu của bạn, chúng tôi nhận được: 50 000/2 * 12 = 2.083 rúp

Để hiểu cách tính lãi cho khoản vay trong tháng đầu tiên, công thức được sử dụng:

Lãi suất cho vay 1 = (cơ quan cho vay * tỷ lệ cược.% Tỷ lệ) / số lần thanh toán hàng năm;

chúng tôi thay thế các giá trị của chúng tôi và chúng tôi nhận được:

Tỷ lệ cho vay trong tháng đầu tiên = (50 000 * 0,16) / 12 = 666,67 rúp

Dựa trên các tính toán, số tiền đóng góp cho tháng đầu tiên là: 2.083 + 666,67 = 2 749,67 rúp.

Số tiền lãi hàng tháng sẽ khác nhau và có thể được tính bằng công thức chung áp dụng cho bất kỳ tháng k nào và trông như thế này:

Lãi suất cho vay trong tháng thứ k = (số tiền cho vay - (k - 1) * số tiền cho vay / thời hạn mà khoản vay được đưa ra * số lần thanh toán hàng năm,

Theo công thức này, một tỷ lệ phần trăm hàng tháng được tính toán, theo đó số tiền trả nợ tiêu chuẩn vẫn được thêm vào.

Sử dụng một hệ thống thanh toán khác biệt đang hoạt động, một kế hoạch được phát hành tại ngân hàng sẽ khác nhau về số tiền thay đổi liên tục được thanh toán. Chúng ta có thể nói một điều không quan trọng là làm thế nào để tính lãi cho khoản vay, khoản thanh toán vượt mức hàng năm sẽ ít hơn khi sử dụng các khoản thanh toán khác biệt. Dựa trên tổng số tiền nợ, sự khác biệt trong thanh toán vượt mức có vẻ không đáng kể, nhưng nếu chúng ta nói về việc xử lý khoản vay với số tiền lớn hơn, sự khác biệt sẽ không có vẻ như vậy. Cho đến nay, phần lớn các tổ chức tài chính phát hành các khoản vay để trả nợ, đó là các kế hoạch dựa trên thanh toán niên kim. Một hệ thống như vậy với dòng tiền lớn cho phép bạn có được nhiều lợi nhuận hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tìm ra cách tính lãi cho khoản vay. Công thức của từng phương pháp tính toán được trình bày ở trên cho phép lập kế hoạch chi phí để không để ngân hàng tự lừa dối bằng cách thêm tiền lãi ẩn vào số nợ, v.v. Có rất nhiều viên đá ẩn, nhưng bằng cách làm theo lời khuyên của chúng tôi, bạn có thể vượt qua chúng để lợi thế của bạn!

Loading...